3 Tips voor een betere product backlog

Mike Punte
Product Owner

De product backlog is het fundament van jouw werk als product owner. Die lijst bevat alle bekende wensen voor je product, op volgorde van prioriteit. Maar veel product owners vinden het best ingewikkeld om zo’n lijst te maken en bij te werken. Daarom geef ik je in deze blog drie tips voor een betere product backlog. Een backlog die je assisteert en jouw werk als product owner een stuk aangenamer maakt. Zo wordt jouw product backlog je waardevolste assistent.

1. Streef niet naar een compleet product backlog

Bij klanten zie ik geregeld dat de backlog wordt gebruikt als traditioneel requirements document. Dat document moet wel volledig zijn, om een goede inschatting voor planning en kosten te kunnen maken. Voor een product backlog geldt dat niet. Sterker nog: doe je dat wel dan druist dat zelfs in tegen het scrum-gedachtegoed.

De essentie daarvan is immers dat je de manier waarop je je doel bereikt niet vast ligt. Die manier is namelijk afhankelijk van nogal wat variabelen. Denk aan de input van je team, feedback van stakeholders na een sprint, of inzichten die je tijdens een sprint opdoet. Misschien leiden die wel tot een complete routewijziging en tot nieuwe items voor je backlog. 

Verlies je dus niet in details. Vul je backlog met items waarvan je zeker weet dat ze nodig zijn. Items die ver in de toekomst liggen hoef je dus nog niet volledig uit te werken. Dat komt later: als je beter zicht hebt op waar het product staat en wat de behoeftes van stakeholders op dat moment zijn.

Lees ook: Deze Scrum valkuil moet je ontwijken

2. Je staat er niet alleen voor

Bij veel van onze klanten zie ik dat product owners druk in de weer zijn met stakeholders bevragen en draagvlak creëren. Zonde, want een goed product backlog is weliswaar jouw eindverantwoordelijkheid, maar dat betekent niet dat je al het werk zelf hoeft te doen.

Schakel gerust de hulp in van je scrumteam. Soms is dat zelfs handig. Als het gaat over het uitwerken van een item bijvoorbeeld, wat behoorlijk specialistische materie kan zijn. Dan is het mooi als het team de uitkomst van zo’n gesprek zelfstandig kan toevoegen aan de backlog — uiteraard wel in overleg met jou.

Moet je een nieuw cms uitzoeken en breekt het zweet je uit? Download onze tips  & tricks!

3. Je hóeft geen user stories te maken

Ik zie dat minder ervaren product owners vaak denken dat ze alles wat ze in de backlog opnemen moeten formuleren als user story. Maar in de Scrum Guide komt het hele begrip user story niet voor. Daarin gaat het alleen over product backlog items, zonder verdere eisen aan hoe zo’n item er precies uitziet.

Natuurlijk, een user story kan je helpen om goed na te denken over waarom en voor wie je iets gaat doen, maar wring je vooral niet in allerlei bochten om je aan dit format te houden. Zorg ervoor dat een item voldoende informatie bevat voor het team dat ermee aan de slag moet.

De product backlog als houvast

Als je de product backlog vooral als administratieve last ervaart, hoop ik dat mijn adviezen dat idee hebben kunnen wegnemen. Want, als je de backlog goed gebruikt, zorgt ‘ie namelijk voor overzicht in jouw enorme takenpakket. Je grijpt erop terug tijdens de vele gesprekken die jij voert met alle verschillende stakeholders van je product en werkt ‘m achteraf bij. Het is bovendien een fijne houvast bij het prioriteren van je taken. Succes!

Vragen? Mail me gerust!