7 vragen over de wet Digitale Toegankelijkheid

Jasper Rosmulder
2236709_blog-jasper-temp.png

In 2019 of 2020 kwam er een wet die eiste dat overheidsorganisaties hun websites toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Daarop anticiperend was er op 23 september al regelgeving ingegaan: het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Bij deze 7 vragen én antwoorden over deze  regels.

 

1. Waarom deze wetgeving?

Voor mensen met visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen zijn websites niet altijd goed toegankelijk.

Een website met een muis bedienen is bijvoorbeeld erg moeilijk voor mensen met een beperkte motoriek. Ook is het taalniveau op websites soms te hoog, waardoor laaggeletterde mensen niet alles begrijpen.

Omdat de overheid er voor iedereen is, moeten overheidsorganisaties ook digitaal voor iedereen toegankelijk zijn, zo luidt de gedachte achter de wet Digitale Toegankelijkheid. Dit principe wordt 'digitale inclusie' genoemd.

 

2. Wat houdt de wet precies in?

Op de overheidswebsite DigiToegankelijk vind je een gedetailleerde uitleg van alle eisen waar je aan moet voldoen. Deze hebben betrekking op vrijwel alle content die je aanbiedt op je website: van afbeeldingen en tekst tot formulieren en video.

Een voorbeeld: je moet elke afbeelding duidelijk omschrijven, zodat de hulp-apparatuur van iemand met een visuele beperking die omschrijving kan voorlezen.

Ook moet je het invullen van formulieren zo makkelijk mogelijk maken. Geef bijvoorbeeld precies aan waar het niet goed gaat als iemand een foutmelding krijgt. Zorg ook dat bezoekers het formulier zonder muis kunnen doorlopen.

 

3. Wat moet ik doen om aan de wet te voldoen?

Veel van de eisen waar je aan moet voldoen, gaan over techniek en code. ‘Als een website “onder water” goed in elkaar zit’, schrijft de overheidswebsite DigiToegankelijk, ‘dan is de basis voor toegankelijkheid gelegd’.

Om aan alle eisen te voldoen, is goede samenwerking tussen contentbeheerders, vormgevers en technici dus essentieel.

In een toegankelijkheidsverklaring op je website moet je aangeven in hoeverre je voldoet aan de eisen en op welke manier je dat getoetst hebt.

Voor die evaluatie kun je een externe partij inschakelen, zoals Accessibility. De stichting Drempelvrij heeft een waarmerk voor toegankelijke websites.

 

4. Wanneer moet mijn site voldoen aan de wet?

Relatief nieuwe overheidswebsites (websites die na 23 september 2018 zijn gepubliceerd) moeten uiterlijk op 23 september 2019 voldoen aan eisen uit het Besluit.

Overheidswebsites die al voor 23 september 2018 online waren, moeten op 23 september 2020 voldoen.

Mobiele applicaties van overheidsorganisaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.

 

5. Wat als ik niet op tijd voldoe?

Het antwoord hierop is vrij algemeen.

In artikel 9 van de EU-richtlijn over digitale toegankelijkheid staat dat de lidstaten moeten zorgen voor ‘een adequate en doeltreffende handhavingsprocedure’.

Nederland heeft de handhavingsprocedure als volgt ingericht:

  • gemeenten worden gecontroleerd door de gemeenteraad en de Provincie
  • ministeries controleren zichzelf (ja, I know)

Deze toezichthouders beschikken over verschillende maatregelen om een goede nalevering te handhaven, zoals indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing of schorsing en vernietiging.

In Amerika gaat het er anders aan toe 
In de USA pakken ze het heel anders aan: daar krijg je gewoon een rechtszaak aan je broek als je site niet compliant is. Zelfs als je Pharell Williams heet.

 

6. Waar kan ik meer informatie vinden?

De volledige wet vind je hier, maar dat is behoorlijke taaie kost. Op DigiToegankelijk vind je een simpelere uitleg. Ook op de website van Accessibility vind je veel tips en adviezen.

 

7. Moet ik iets met de wet als ik niet werk voor een overheidsorganisatie?

Ook al is de wet niet verplicht voor niet-gouvernementele websites, dat maakt het naleven ervan zeker niet overbodig.

De eisen van de wet maken je site namelijk simpelweg beter. Je site wordt er begrijpelijker en minder foutgevoelig van.

Bovendien vergroot je je bereik. Er zijn ongeveer 825.000 dyslectici en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, die beter hun weg zullen vinden op jouw site.

Tot slot wordt je website beter vindbaar. Veel van de maatregelen die je moet nemen om toegankelijker te worden, hebben namelijk een positief effect op de Google-zoekresultaten. Helder taalgebruik bijvoorbeeld en een duidelijke omschrijving in taal van de afbeeldingen op je site.


New Call-to-action