Een 360 graden klantbeeld – 5 redenen waarom dat nooit lukt

Rogier de Moel
een 360 graden klantbeeld lukt nooit

Elke organisatie die aan data-driven marketing doet, droomt van een 360 graden klantbeeld. Daarom proberen steeds meer marketeers hun datasilo’s te doorbreken en samen te voegen in een integraal klantbeeld. Maar die data centraliseren is moeilijk, en wel om de volgende 5 redenen.

1. Er bestaat geen totaaloplossing

Een eerste barrière die het centraal ontsluiten van data in de weg zit, is het gebrek aan een kant-en-klaar softwarepakket die dit voor je regelt. Daarvoor zijn er teveel verschillende bedrijfsapplicaties bij betrokken, elk met eigen eisen en functionaliteiten. Dat geeft een onvermijdelijke mate van complexiteit, waar geen enkele totaaloplossing tegen opgewassen zal zijn.

2. Organisaties vallen uiteen in afdelingen

Binnen een organisatie werkt elke afdeling met zijn eigen systemen. En dat zit een 360 graden klantprofiel in de weg. Zo beschikt Finance over alle betaalgegevens, heeft Customer Services inzicht in de laatste vragen en klachten en beschikt Marketing over alle leadgegevens. De muren binnen een organisatie heb je niet zo een-twee-drie uit de weg geruimd.

3. Datamanagement vereist hogere wiskunde (althans, dat denken we)

Databronnen ontsluiten, queries draaien, statistieken analyseren: een centraal klantbeeld is een complexe black box, vol ingewikkelde algoritmes. Althans, dat denken we. Hoewel het in de praktijk wel meevalt, is dit een prominente associatie die de overhand heeft in onze hoofden. Dus dat tempert het enthousiasme om systemen aan elkaar te koppelen flink.

4. Datasilo’s zijn verouderd

Van je oudste klanten weet je het meest. Een schat aan data dus, maar helaas zit deze vaak vast in verouderde databases. Data hieruit ontsluiten is niet eenvoudig, want oude systemen hebben zelden een realtime verbinding met het internet. Ze zijn daar technisch niet op uitgerust of staan het vanwege veiligheidsinstellingen niet toe.

5. De afdeling Juridische Zaken ligt dwars

Wie ‘klantdata’ hoort, denkt er meteen ‘privacy’ bij. Voor het centraal beheren van al je data is een open structuur essentieel, maar dat wringt met waarden als veiligheid en persoonsbescherming. Wie aan de slag gaat met een 360 klantprofiel, krijgt onherroepelijk te maken met ethische keuzes en complexe wetgeving; niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht.

Ga databases koppelen

In de titel beweerde ik dat een 360 graden profiel onmogelijk is. Dat mag je met een korrel zout nemen. Sterker nog, ik raad marketeers juist áán om een 360 graden klantbeeld op te bouwen. De meerwaarde voor je marketing is ongekend. Maar weet dat het niet altijd van een leien dakje zal gaan.

Lees ook de quick guide Data Driven Marketing